Loader

CITY FORD BUILDING

Tọa lạc trên trục đường chính của TP. Thủ Đức

Tổng diện tích: 3.874 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 8.315 m2

5 tầng với hơn 27 văn phòng cho thuê